Verpakkingen spelen een essentiële rol in de levering van vitale goederen

19 March 2020

Als verpakkingsleverancier behoren wij tot de vitale organisaties, die zorg dragen voor de voedselbeschikbaarheid in Europa. Bij Smart Packaging Solutions zetten we alle zeilen bij om de markt te voorzien van voldoende voedselveilige en optimaal beschermende verpakkingen van massief karton. Uiteraard conform alle voorzorgsmaatregelen, die nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Optimale bescherming voeding

Van virussen in het algemeen en het coronavirus in het bijzonder is bekend dat ze slechts korte tijd overleven buiten het lichaam van mens of dier. Verpakkingen dragen dan ook niet bij aan de verspreiding van het virus. Ze spelen echter een cruciale rol in de bevoorrading van verse voeding en andere vitale producten. Wij zien het als onze sociale taak ervoor te zorgen dat deze producten de meest optimale bescherming krijgen, als ze hun weg vinden naar de consument.

Met onze massief kartonnen verpakkingen garanderen wij deze gewenste bescherming. Hiermee minimaliseren we verspilling en maximaliseren we de houdbaarheid van verse voeding. Vanzelfsprekend voldoen onze verpakkingen aan alle reglementen omtrent voedselveiligheid en hygiëne. Zo zijn al onze productielocaties BRC–IoP gecertificeerd.

Noodzakelijke voorzorgsmaatregelen

Net als onze verpakkingen hebben wij als organisatie een beschermende functie in de strijd tegen corona. Vanzelfsprekend zijn in al onze productielocaties de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen getroffen om de gezondheid van onze medewerkers en relaties te borgen en de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Binnen onze organisatie is een COVID-19 coördinator aangesteld om deze maatregelen te monitoren en zo nodig aan te scherpen.

Heeft u behoefte aan meer informatie over deze maatregelen? Of wilt u sparren over onze verpakkingsoplossingen voor optimale bescherming van kwetsbare producten van natuurlijke oorsprong? Neem gerust contact met ons op.