We make it safe

28 April 2020

Het terugdringen van ongevallen blijft voor veel bedrijven in de maakindustrie nog steeds een uitdaging. "Wij hebben het hele jaar een sterke focus op veiligheid", zegt onze safety officer Tom de Rybel.


Naast kwaliteit en productiviteit is veiligheid een in de organisatie breed gedragen aandachtspunt. “Onze visie op veiligheid is dat we het werk pas uitvoeren, als het op veilige wijze gebeurt”, zegt Tom. Als veiligheidsverantwoordelijke is hij het aanspreekpunt, zodra medewerkers aanlopen tegen (mogelijk) onveilige situaties. Tom: “Het streven is om onveilige situaties te allen tijde te melden. Vervolgens gaan we gezamenlijk op zoek naar een veiligere manier om het werk te kunnen doen, tegen dezelfde snelheid en kwaliteit.”

QUEENS

Daarvoor maken we gebruik van een dynamisch risicobeheerssysteem. Dit zogeheten QUEENS-systeem – dat staat voor quality, environment, energy en safety – is ontwikkeld door VPK Packaging en in 2014 geïntroduceerd in alle Belgische bij VPK Packaging aangesloten bedrijven. Tom is betrokken geweest bij de totstandkoming van het systeem. “Met QUEENS zijn alle medewerkers in staat om digitaal melding te maken van onveilige situaties. Daarbij gaat het om preventieve meldingen en curatieve meldingen. Bij curatieve meldingen heeft zich reeds een onveilige situatie voorgedaan. Preventieve meldingen zijn ter voorkoming van onveilige situaties. Streven is dan ook om het systeem te blijven aanvullen met zoveel mogelijk preventieve meldingen.”

Social media voor veiligheid

Alle meldingen zijn digitaal inzichtelijk voor alle collega’s en worden elke dag trouw gelezen. “Je kunt het systeem beschouwen als een soort social media voor veiligheid”, zegt Tom. “Zo kan iedereen bijdragen aan een veiligere werkomgeving. Belangrijk, want veiligheid mag niet alleen een aandachtspunt zijn van medewerkers als ik, tussen negen en vijf. We zijn een bedrijf dat 24/7 draait en moeten dus dag en nacht alert zijn op veiligheid. Iedereen zal er een steentje aan moeten bijdragen. Geheel zonder risico zal het werk nooit zijn en wat dat betreft is mijn werk nooit af, maar op deze manier slagen we er wel in om veiligheid top of mind te maken in de gehele organisatie.”